Koleksion F435 - Koleksioni i Fotografive

Fabrika e re për prodhimin e lastrave në Mitrovicë Tjegulla të prodhuara nga fabrika e Prizrenit Prodhime metalike nga Janjeva Prodhimi I bakallëve në fabrikën e keramikave Detaj pune nga fabrika për prodhimin e qumështit në Pejë Fëmijë nga shtëpiza e fëmijëve "Aca Maroviç" gjatë ngrënjës së drekës Dhomë fjetje e nxënësve - Mitrovicë Detaj nga prodhimi I bakallëve Nga dhoma e fjetjës së nxënësve të shkollës ekonomike Detaj nga ngrënja e drekës në shtëpizën e fëmijëve "Aca Maroviç" Teatri amator "Meto Bajraktari" Mitrovicë Detaj nga salla e bukës në hotelin e Zveçanit Ambulanta e internatit të Gjimnazit në Prishtinë Të korrurat nga Kooperativa e fshatit Devet Jugoviç SH.K.A. Mitrovicë Detaj veshjesh grash dhe burrash(duke hedhur valle) Detaj nga xeherorja "Kosova" Pjesmarrja e grave në ndërtimin e shtëpisë së kooperativës-Fushë Kosovë Një sharrë nga shartorja "Zhleb", Pejë Bartja e qymyrit nga xeherorja e re në Sibovc
Rezultatet 1 to 20 of 323 Show all

Fusha e identifikimit

Kodi i referencës

ASHAK F435

Titulli

Koleksioni i Fotografive

Datat

  • 1941-1945 (Accumulation)

Niveli i përshkrimit

Koleksion

Sasia dhe bartesi

18 kuti

Fusha e kontekstit

Fondkrijuesi

(1951-)

Biographical history

Historiku

Burim i menjëhershëm i marrjes ose transferimit

Fusha e përmbajtjes dhe strukturës

Fushëveprimi dhe përmbajtja

Fotografitë i takojnë periudhës së ashtuquajtur "Periudha e rindërtimit socialist", megjithëkëtë ka edhe fotografi të viteve të mëhershme që mundësojnë të kemi një pamje të mirë për shumë vende dhe ngjarje të kohës. Fotografi të lagjeve të qytetit të Prishtinës dhe qyteteve të tjera, të cilat nën parullën "ta ndërtojmë të renë duke shkatërruar të vjetrën" janë shkatërruar dhe kanë humbur gjurmët e tyre. Rëndësi të veçantë kanë edhe fotografitë e kurseve kundër analfabetizmit si dhe ndërtimi i objekteve të ndryshme. Në këtë koleksion ka edhe fotografi të pjesëmarrësve të Luftës së Dytë Botërore, brigadave, aktivistëve.

Appraisal, destruction and scheduling

Accruals

System of arrangement

Kushtet e qasjes dhe shfrytëzimit të fushës

Conditions governing access

Conditions governing reproduction

Language of material

Script of material

Language and script notes

Karakteristikat fizike dhe kërkesat teknike

Finding aids

Inventari analitik i fotografive

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Kopja digjitale në server të ASHAK-së

Related units of description

Related descriptions

Fusha e shënimeve

Identifikues alternativ

Pikat e qasjes

Pikat hyrëse të subjektit

Pikat e qasjes sipas vendit

Pikat e qasjes sipas emrit

Pikat hyrëse sipas zhanrit

Fusha e kontrollit të përshkrimit

Identifikatori i përshkrimit

Identifikuesi i institucionit

Rules and/or conventions used

Statusi

Niveli i detajeve

Dates of creation revision deletion

Gjuhët

Shkrim-et

Burimet

Accession area

Related subjects

Related people and organizations

Related genres

Related places